Đã có những lúc chúng ta không thể diễn tả được nỗi đau của mình, ngôn ngữ của một người bạn còn có ý nghĩa hơn những gì được nói ra.

The Inner Light(harrison)

Lời Bài Hát The Inner Light(harrison)

Lời Bài Hát The Inner Light(harrison)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Inner Light(harrison):

Without going out of my door
I can know all things of earth
Without looking out of my window
I could know the ways of heaven

The farther one travels
The less one knows
The less one really knows

Without going out of my door
You can know all things of earth
With out looking out of my window
You could know the ways of heaven

The farther one travels
The less one knows
The less one really knows

Arrive without travelling
See all without looking
Do all without doing

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất