"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

The Hills Of Caroline

Lời Bài Hát The Hills Of Caroline

Lời Bài Hát The Hills Of Caroline


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Hills Of Caroline:

I was born in guilford county
Way back up in the pines
It’s where i hold the sweetest memories
In the hills of caroline

My daddy wasn’t much of nothin’
Spent his life doin’ time
But mama learned me about jesus
In the hills of caroline

I met a girl her name was hattie
Fair and tender, sweet and kind
She showed me how to love a woman
In the hills of caroline

I always thought that we would marry
One sweet day she would be mine
But hattie’s gone, to live with jesus
In the hills of caroline

If i should die before tomorrow
Just one request if you don’t mind
Just bury me right next to hattie
In the hills of caroline

Bury me right next to hattie
In the hills of caroline

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất