Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới

The Hands Of Time ( Brian’s Song )

Lời Bài Hát The Hands Of Time ( Brian's Song )

Lời Bài Hát The Hands Of Time ( Brian’s Song )


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Hands Of Time ( Brian’s Song ):

If the hands of time were hands that i could hold,
I’d keep them warm and in my hands,
They’d not turn cold!

Hand in hand we’d choose the moments that should last,
The lovely moments that should have no future and no past!

The summer from the top of a swing,
The comfort and the sound of a lullaby,
The innocence of leaves in the spring,
But most of the moment when love first touched me!

All the happy days would never learn to fly,
Until the hands of time would choose to wave good-bye!
< instrumental >
The innocence of leaves in the spring,
But most of the moment when love first touched me!

All the happy days would never learn to fly,
Until the hands of time would choose to wave good-bye!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất