Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

The Friendly Beasts

Lời Bài Hát The Friendly Beasts

Lời Bài Hát The Friendly Beasts


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Friendly Beasts:

Jesus our brother kind and good
Was humbly born in a stable rude.
And the friendly beasts around him stood
Jesus our brother, kind and good.

"i," said the donkey, all shaggy and brown,
"i carried his mother up hill and down
I carried his mother to bethlehem town."
"i," said the donkey, all shaggy and brown.

"i," said the cow, all white and red
"i gave him my manger for his bed
I gave him my hay to pillow his head."
"i," said the cow, all white and red

"i," said the sheep, with curly horn,
"i gave him my wool for a blanket warm
He wore my coat on christmas morn."
"i," said the sheep, with curly horn.

"i," said the dove, from the rafters high
"i cooed him to sleep so he would not cry
We cooed him to sleep, my love and i
"i," said the dove, from the rafters high.

Thus every beast, by some good spell
In the stable rude was glad to tell
Of the gift he gave emmanuel
The gift he gave emmanuel
The gift he gave emmanuel

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất