Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

The Edges Are No Longer Parallel

Lời Bài Hát The Edges Are No Longer Parallel

Lời Bài Hát The Edges Are No Longer Parallel


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Edges Are No Longer Parallel:

The edges are no, no longer parallel
The edges are no, no longer parallel
And there is no law of averages here
If you feel down
Then you’re bound to stay down
All of the things you said
So meaningful
They are all so suddenly meaningless
And the looks you gave
So meaningful
They are all so suddenly meaningless
Oh …
And there is no law of averages here
If you feel down
Then you’re bound to stay down

My only mistake is i’m hoping
I’m hoping
I’m hoping
My only mistake is i’m hoping
I’m hoping
I’m hoping
My only mistake is i’m hoping
I’m hoping
I’m hoping
My one mistake is i’m hoping
I’m hoping
I’m hoping
My only mistake is …
My only mistake is i keep hoping
My only mistake is i keep hoping
My only mistake is i’m hoping
I’m hoping
I’m hoping
I’m hoping
I’m hoping
I’m hoping
My only mistake is i’m hoping
I’m hoping
I’m hoping

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất