Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

The Curse Of An Aching Heart

Lời Bài Hát The Curse Of An Aching Heart

Lời Bài Hát The Curse Of An Aching Heart


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Curse Of An Aching Heart:

You made me what i am today, i hope you’re satisfied,
You dragged and dragged me down until the soul within me died.
You’ve shattered each and every dream, fooled me right from the start.
And though you’re not true, may god bless you,
That’s the curse of an aching heart.
(musical interlude)
You made me what i am today, i should hope you’re satisfied,
You dragged, you dragged me down until the soul within me died.
You’ve shattered each and every dream, you fooled me right from the start.
And although you’re not true, may god bless you,
That’s the curse of an aching heart.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất