Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

The Big Make-over

Lời Bài Hát The Big Make-over

Lời Bài Hát The Big Make-over


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Big Make-over:

Now see this!
We are o.k.
Fallen over
Hear me when i grunt
Supper reappearing during lift-off
And a number of saints
Pull into the station
Gotta get gassed
For the opening of the new highway
Gotta get spazzed
And waltz into the sunset
With my newly selected driver named shaft
Drive, shaft!
Up & over dig me cliff

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất