Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

The Beautiful Ones

Lời Bài Hát The Beautiful Ones

Lời Bài Hát The Beautiful Ones


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Beautiful Ones:

Baby, baby, baby
What’s it gonna be?
Baby, baby, baby
Is it him or is it me?
Don’t make me waste my time
Don’t make me lose my mind baby
Baby, baby, baby
Can’t you stay with me tonight?
Oh baby, baby, baby
Don’t my kisses please you right?
You were so hard to find

The beautiful ones, they hurt you
Every time
Paint a perfect picture
Bring to life a vision in one’s mind
The beautiful ones
(The beautiful ones)
Always smash the picture
Always every time
If I told you baby
That I was in love with you
Oh baby, baby, baby
If we got married
Would that be cool?
You make me so confused
The beautiful ones
You always seem to lose

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất