Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.

That’s A Promise

Lời Bài Hát That's A Promise

Lời Bài Hát That’s A Promise


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát That’s A Promise:

Baby, you can own two hearts
Baby, don’t try to tear me apart
Someone’s got to go and i won’t, i won’t
That’s a promise

Baby, you can’t fool around
Baby, can’t turn me upside down
Someone’s got to go and i won’t, i won’t
That’s a promise

It’s just a matter of time before you call him on the phone
Tell him please, please leave him alone
Please leave him alone
It’s just a matter of time, call him on the phone
Tell him please, please leave him alone
Please leave him alone

Baby, you’ve got me used
Baby, can’t you be like you?
Someone’s got to go and i won’t, i won’t
That’s a promise

(ad lib to end)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất