Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

That Christmas Feelin’ (1946 Version)

Lời Bài Hát That Christmas Feelin' (1946 Version)

Lời Bài Hát That Christmas Feelin’ (1946 Version)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát That Christmas Feelin’ (1946 Version):

When the days of december are numbered,
And the earth begs it’s snowflakes to fall . . .
That’s the time of the year that christmas is here,
With peace and goodwill for all . . .

How i love that christmas feelin’
How i treasure it’s friendly glow . . .
See the way a stranger greets you,
Just as though you’d met him christmas’s ago!

Christmas helps you to remember,
To do what other folks hold dear . . .
What a blessed place the world would be,
If we had the christmas feelin’ all year!

( repeat last verse )

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất