Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Temporary Beauty

Lời Bài Hát Temporary Beauty

Lời Bài Hát Temporary Beauty


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Temporary Beauty:

pre>
[e,a,e,b / e,a,e,b]
[for the intro, play e with an f# added on the high
E string, and then a "normal" e chord for the second
Strum. tack that f# onto the a chord as well.]

E a c#m
You have to do your best to come up to par,
A b e
From straight off the production line like a car,
E a c#m
Till everything you put on is a put-on,
A f#m
And you don’t know who’s face you’re gazing upon
C#m a
Could be anyone you’re sending out there tonight,
C#m b
Is it any wonder all the lights are too bright?
E a
And you need temporary beauty,
G#m e b
And hope to god that it doesn’t rain
E a
You need temporary beauty,
G#m c#m f#m b e [like intro}
Even though it might be love in vain

The world is full of little people like you
They have to read a book to learn what to do
They hang around in second hand stores for clothes
And every kind of pressures steps on their toes
Love doesn’t fall out of a magazine
You mustn’t always believe what you see

[chorus]
A b a b
Ah-ah-ah temporary beauty, ah-ah-ah temporary beauty,
A b a e e b
Ah-ah-ah temporary beauty

You might be the sweetest little girl in your heart
But still the world ignores that and tears you apart
You think of the parties you’ll never attend
You dream of someone who’s more than a friend
Love doesn’t jump out of a magazine
You mustn’t always believe what you see

E a
And you need temporary beauty,
G#m e b
And hope to god that it doesn’t rain
E a
You need temporary beauty,
G#m c#m f#m b [3 times]
Even though it might be love, [3 times]

In vain (like intro)

[notes played behind the apo] /pre>

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất