Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.

Temper

Lời Bài Hát Temper

Lời Bài Hát Temper


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Temper:

Been digging up this ditch for a long time now
So i can push my temper underneath the ground
Where there’s room for me and you
Come on, don’t be a fool
I can’t get out underneath this dirty cool
Die laughing
Die laughing
You just get angry, man
You just get upset
And you lie quiet but you can’t get used to it
So we curl up in here in this dirty cool
And we’re laughing
And we’re laughing and crying too
Die laughing
Die laughing
I hear you now
Die laughing
Why can’t you be happy?
Why aren’t you now?
Die laughing
I can hear you now

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất