Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Take A Chance

Lời Bài Hát Take A Chance

Lời Bài Hát Take A Chance


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Take A Chance:

Take a chance dream a dream
Lay a bet down on me
I will see you with my heart
Raise you with honesty

All the love i share with you
Is too priceless to lose
For your loving i will gamble
And i’m gambling on you

All the odds are on our side
And i know you’re worth it
Gonna take it
Go for it

Can i play, deal me in
I’m a man who likes to win
Though i can’t foresee the future
With you i don’t fear a thing

All the odds are on our side
And i know you’re worth it gonna take it
Go for it

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất