Tên của anh khi viết xuống giấy chẳng qua chỉ dài có vài centimét, nhưng lại xuyên suốt cả một quãng thời thanh xuân của em. Thực ra anh không biết rằng anh chính là ước mơ của em. " Hàn Thiên.

T.v. Eye

Lời Bài Hát T.v. Eye

Lời Bài Hát T.v. Eye


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát T.v. Eye:

Lord

See that cat
Yeah i do mean you
See that cat
Yeah i do mean you

She got a tv eye on me
She got a tv eye
She got a tv eye on me, oh

See that cat
Down on her back
See that cat
Down on her back

She got a tv eye on me
She got a tv eye
She got a tv eye on me, oh

See that cat
Yeah i love her so
See that cat
Yeah i love her so

She got a tv eye on me
She got a tv eye
She got a tv eye on me, oh

Right on, right on, right on

See that cat
Yeah i love her so
See that cat
Yeah i love her so

She got a tv eye on me
She got a tv eye
She got a tv eye on me, oh

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất