Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến với bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Sympathetic

Lời Bài Hát Sympathetic

Lời Bài Hát Sympathetic


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Sympathetic:

And my words will be here when I’m gone
As I’m fading away against the wind
And the words you left me linger on
As I’m failing again now, never to change this

And I’m sympathetic,
never letting on I feel the way I do
As I’m falling apart again at the seam

And it seems I’m alone here, hollow again
As I’m flailing again against the wind
And the scars I am left with swallow again
As I’m failing again now, never to change this

And I’m sympathetic,
never letting on I feel the way I do
As I’m falling apart again at the seam
And I’m sympathetic,
never letting on I feel the way I do
As I’m falling apart again at the seam

The same old feelings are taking over
and I can’t seem to make them go away
And I can’t take all the pressure sober,
but I can’t seem to make it go away
The same old feelings are taking over
and I can’t seem to make them go away
And I can’t take all the pressure sober
(I can’t make it go away. I can’t make it go away)

And I’m sympathetic,
never letting on I feel the way I do
As I’m falling apart again at the seam
And I’m sympathetic,
never letting on I feel the way I do
As I’m falling apart again at the seam
And I’m falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling
Apart again at the seam.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất