Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

Sweet Joni

Lời Bài Hát Sweet Joni

Lời Bài Hát Sweet Joni


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Sweet Joni:

Sweet joni from saskatoon
There’s a ring for your finger
It looks like the sun
But it feels like the moon

Sweet joni from saskatoon
Don’t go, don’t go too soon.

Who lives in an old hotel,
Near the ancient ruins.
Only time can tell,
Time can tell.

Go easy, the doorman said
The floor is slippery,
So watch your head.
This message read.

Sweet joni from saskatoon
There’s a ring for your finger
It shines like the sun
But it feels like the moon.

Sweet joni from saskatoon
Don’t go, don’t go too soon.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất