Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.

Susie- Q

Lời Bài Hát Susie- Q

Lời Bài Hát Susie- Q


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Susie- Q:

Oh, susie q, oh, susie q,
Oh, susie q, baby i love you, susie q.

I like the way you walk, i like the way you talk;
I like the way you walk, i like the way you talk, susie q.

Well, say that you’ll be true, well, say that you’ll be true,
Well, say that you’ll be true, and never leave me blue, susie q.

Well, say that you’ll be mine, well, say that you’ll be mine,
Well, say that you’ll be mine, baby all the time, susie q.

Who do true two you blue who (*)

Oh susie q, oh susie q,
Oh susie q, baby i love you, susie q.

I like the way you walk, i like the way you talk,
I like the way you walk, i like the way you talk, susie q.

Oh susie q, oh susie q,
Oh susie q, baby i love you, susie q.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất