Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.

Superstar

Lời Bài Hát Superstar

Lời Bài Hát Superstar


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Superstar:

Long ago and oh so far away
I fell in love with you before the second show
Your guitar, it sounds so sweet and clear
But you’re not really here
It’s just the radio

(*) Don’t you remember you told me you loved me baby
You said you’d be coming back this way again baby
Baby, baby, baby, baby, oh, baby, I love you I really do

Loneliness is a such a sad affair
And I can hardly wait to be with you again

What to say to make you come again
Come back to me again
And play your sad guitar

Repeat (*) twice

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất