Hãy dùng thái độ cam tâm tình nguyện để sống một cuộc sống an ổn.

Sunshine On A Rainy Day

Lời Bài Hát Sunshine On A Rainy Day

Lời Bài Hát Sunshine On A Rainy Day


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Sunshine On A Rainy Day:

Yeah, yeah
Ooh, ooh-ooh

I see you in the darkness
I see you in the light
I see your eyes shining
In through the night

Make me feel, make me feel
Like i belong
Don’t relieve me, you won’t leave me here
All alone

Cast your eyes
Like summer skies
Blue earth and the ocean
Clearer than the skies, yeah!

Sunshine on a rainy day (sunshine)
Makes my soul, makes my soul drip, drip, drip away
Sunshine on a rainy day (sunshine)
Makes my soul, makes my soul drip, drip, drip away

You touch me with your spirit
You touch me with your heart
You touch me in the darkness
I feel it start

Make it feel, make it feel
So unreal (so unreal)
Like a wind in the desert
Like a moon on the sea

Sunshine on a rainy day (sunshine)
Makes my soul, makes my soul drip, drip, drip away
Sunshine on a rainy day (sunshine)
Makes my soul, makes my soul drip, drip, drip away
Sunshine on a rainy day (sunshine)
Makes my soul, makes my soul drip, drip, drip away
Sunshine on a rainy day (sunshine)
Makes my soul, makes my soul drip, drip, drip away

Make it feel, make it feel
So unreal (so unreal)
Like a wind in the desert
Like a moon on the sea, yeah!

Sunshine on a rainy day (sunshine)
Makes my soul, makes my soul drip, drip, drip away
Sunshine on a rainy day (sunshine)
Makes my soul, makes my soul drip, drip, drip away
Sunshine on a rainy day (sunshine)
Makes my soul, makes my soul drip, drip, drip away
Sunshine on a rainy day (sunshine)
Makes my soul, makes my soul drip, drip, drip away

Sunshine on a rainy day (sunshine)
Makes my soul, makes my soul drip, drip, drip away
Sunshine on a rainy day (sunshine)
Makes my soul, makes my soul drip, drip, drip away

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất