Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Street Fighting Man

Lời Bài Hát Street Fighting Man

Lời Bài Hát Street Fighting Man


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Street Fighting Man:

(Mick Jagger / Keith Richards)

Everywhere I hear the sound
of marching, charging feet boy’Cause the summer’s here
and the time is right for fighting in the street boyHey think the time is right
for a palace revolutionWhere I live the game to play
is just to compromise my solutionWhat can a poor boy do
except to sing for a rock ‘n’ roll band’Cause you see bein’ London town
there’s just no other place for a street fighting man
Hey did I tell you that my name was called disturbanceAnd I’ll shout and scream
and I’ll kill the king and I’ll rail at all his servantsWhat can a poor boy do
except to sing for a rock ‘n’ roll band’Cause you see bein’ London town
there’s just no place for a street fighting manEverywhere I hear the sound
of marching, charging feet boy’Cause the summer’s here
and the time is right for fighting in the street boyWhat can a poor boy do
except to sing for a rock ‘n’ roll band’Cause you see bein’ London town
there’s just no other place for a street fighting man

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất