Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

Stranger’s Room

Lời Bài Hát Stranger's Room

Lời Bài Hát Stranger’s Room


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Stranger’s Room:

– "at this time…..i just like to sing.."

Here in this lonely room,
Late in the afternoon
Dreaming my life away-hey.
Don’t answer the telephone,
I’m not home receiving you.

Here in the afternoon,
Alone in some stranger’s room,
What am i doing here at all?

No need to over do it,
I’m bleeding now,
I’m bleeding now.
Stop the bleeding now,
Stop the bleeding now.
Oozing out
Dripping down
Table’s silent shout.

Aghhh!

(scat sing and whistle)

Stop the bleeding now.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất