Ở nơi nào đó trên thế giới này nếu có anh ấy xuất hiện, thì những người khác đều trở thành tạm bợ.

Stop This Game

Lời Bài Hát Stop This Game

Lời Bài Hát Stop This Game


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Stop This Game:

Words and music by robin zander and rick nielsen

Well i can’t stop the music
I could stop it before
Now i don’t want to hear it
Don’t wanna hear it no more
No more

I can’t stop the music
I could stop it before
Now i don’t wanna hear it
Don’t wanna hear it no more

All i wanna do is stop this game
It’s gonna really end
Stop this game
It’s such a touchy, touchy thing

Hey, livin’ with you
Is all i wanted before
I’ve changed, you didn’t
Don’t wanna see you no more

All i wanna do is stop this game
It’s gonna really end
Oh, stop this game
It’s such a touchy, touchy thing

Well we were walkin’ before we could crawl
And you were lovin’ just emotion just all
It’s just emotion wasn’t music at all
Now i can’t stop the music
Now i don’t wanna hear it no more
No more, no more, no more

Stop this game
It’s gonna really end
Stop this game
It’s such a touchy, touchy thing

I can’t stop the music (stop this game)
I could stop it before (it’s gonna really end)
Now i don’t wanna hear it (stop this game)
Don’t wanna hear it no more (it’s such a touchy, touchy thing)

(repeat to coda)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất