Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

Sticky Sweet

Lời Bài Hát Sticky Sweet

Lời Bài Hát Sticky Sweet


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Sticky Sweet:

When she calls me up
My voice, it starts to shake
She says come right over
Over right away
Oh, good god, there’s a fire
In my pants
Then lightening strikes and she
Laughs that evil laugh

(chorus)
She’s so sticky, so sticky, so sticky
She’s so sticky, so sticky
She’s so stick sweet

Sticky sweet
Sticky sweet

Now when i’ve done good
She slaps me on the ass
It takes more than ten seconds
To satisfy this lass
The way she walks, i swear
Should be a crime
Sirens scream everytime
She walks by

(chorus)

Sticky sweet
The way she walks
The way she talks
Stick sweet
Oooh all the time
Sticky sweet

(solo)

(chorus)

Sticky sweet
The way she walks
The way she talks
Sticky sweet
Oooh all the time
Sticky sweet

Sticky sweet (repeat with vocal adlib)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất