Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

Stay Awake

Lời Bài Hát Stay Awake

Lời Bài Hát Stay Awake


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Stay Awake:

(r. sherman)

Stay awake
Don’t rest your head
Don’t lie down
Upon your bed
While the moon drifts in the skies
Stay awake, don’t close your eyes
Though the world is fast asleep
Though your pillow’s soft and deep
You’re not as sleepy as you seem
Stay awake, don’t nod and dream
Stay awake, don’t nod and dream

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất