Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

Spy In The House Of The Night

Lời Bài Hát Spy In The House Of The Night

Lời Bài Hát Spy In The House Of The Night


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Spy In The House Of The Night:

I, i have no church or philosophy.
I’ve never known or told a joke in sin.
I smoke in bed. i smoke instead.
I know the in’s and out’s of smoke.

And where there’s smoke, there’s fire, the flip side of desire.
And if it’s true, it can’t be you, it might as well be me.
A spy in the house of the fire; a fire in the house of the night.
A white-hot dark-black rendezvous.
I’ll see you there tonight!
I’ll see you there tonight!

I’ve never been to spain nor to germany.
I’ll never know my way around the city of gorky.
I’ve made love in halls. i fell in love in malls.
I’d love to love you in the dark.

And when it’s dark, it’s night, the flip side of delight.
So, if, in fact, it can’t be wrong, well, then, it must be right.
A spy in the house of the fire; a fire in the house of the night.
A white-hot dark-black rendezvous.
I’ll see you there tonight!
I’ll see you there tonight!

[instrumental]

And when it’s dark, it’s night, the flip side of delight.
So, if, in fact, it can’t be wrong, well, then it must be right.
A spy in the house of the fire; a fire in the house of the night.
A white-hot dark-black rendezvous.
I’ll see you there tonight!
I’ll see you there tonight!
I’ll see you there tonight!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất