Tình bạn là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn vẫn như khi người đó ở gần.

Speeding Up To Slow Down

Lời Bài Hát Speeding Up To Slow Down

Lời Bài Hát Speeding Up To Slow Down


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Speeding Up To Slow Down:

(written by kevin griffin)

If they calm you down,
Then excite them
If they call you out,
Then ignore them.

You’re speeding up
You’re speeding up
To slow down

When they all believe,
You reject it.
When they all are for,
Be against it.

You’re speeding up
You’re speeding up
To slow down

If they call you out
They will tear you down
When your world falls in
Then they’ll leave you dry

You’re speeding up
You’re speeding up
To slow down
Down, down, down

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất