Một người bạn thân không phải là nghe tất cả những chuyện mình nói mà là người không nói chuyện của mình với bất cứ ai.

Something’s Got To Give (beastie Boys/caldato/nishita)

Lời Bài Hát Something's Got To Give (beastie Boys/caldato/nishita)

Lời Bài Hát Something’s Got To Give (beastie Boys/caldato/nishita)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Something’s Got To Give (beastie Boys/caldato/nishita):

I wish for peace between the races
Someday we shall all be one
Why fight yourself
This one’s called rectify
There’s something coming to the surface
There’s fire all around
But this is an illusion

I’ve seen better days than this one
I’ve seen better nights than this one
Tension is rebuilding
Something’s got to give
Something’s got to give

Someday we shall all be one

Jesus christ we’re nice

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất