Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Somethin’ To Hide

Lời Bài Hát Somethin' To Hide

Lời Bài Hát Somethin’ To Hide


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Somethin’ To Hide:

Please come talk to me
Tell me what’s on your mind
You say there’s nothin’ wrong
I know

It’s been a long long time
Since i last saw your face
Traces in my mind, i know

You’ve got somethin’ to hide
That you’re not telling me
You got somethin’ to hide
And i know

Well there’s something about you and i know
That you’re not telling me

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất