Có một người, tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn được bạn đặt ở nơi sâu nhất trong lòng, sâu đến nỗi chính bạn cũng đã quên.

Some Sweet Day

Lời Bài Hát Some Sweet Day

Lời Bài Hát Some Sweet Day


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Some Sweet Day:

Some sweet day, some sweet day
I’m gonna hold you like i want to
I’m gonna kiss you like i want to
I’m gonna love you like i need to
Some sweet day

Some sweet day you will say
That you have started dreaming of me
That you love no one else above me,
I’ll find a way to make you love me,
Some sweet day

I hope it won’t be long
Till i can take you and make you my very own
Cause can’t you see i get so tired
Of wishing and dreaming alone

Some sweet day, some sweet day
You’ll get that twinkle in your eye, love
You’re gonna look at me and sigh, love
And then you tell me that you’re my love
Some sweet day

(repeat last verse)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất