Một người bạn là người vẫn tin tưởng bạn khi bạn chẳng còn tự tin nữa.

Since I Don’t Have You

Lời Bài Hát Since I Don't Have You

Lời Bài Hát Since I Don’t Have You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Since I Don’t Have You:

I don’t have plans and schemes and I don’t have hopes and dreams.
I don’t have anything since I don’t have you.
I don’t have fond desires and I don’t have happy hours.
I don’t have anything since I don’t have you.

I don’t have happiness and I guess I never will again.
When you walked out on me in walked old misery,
And he’s been here since then.

I don’t have love to share and I don’t have one who cares.
I don’t have anything since I don’t have you.
You, you…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất