Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

Silver Train

Lời Bài Hát Silver Train

Lời Bài Hát Silver Train


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Silver Train:

Silver train is a comin’
Think I’m gonna get on now, oh, yeah
Silver train is a comin’
Think I wanna get on now, oh, yeah, oh, yeah

Silver rain is a fallin’
Fallin’ up around my house, oh, yeah
Silver rain is a fallin’, fallin’ up around my house, oh, yeah, oh, yeah

And I did not know her name
And I did not know here name
But I sure love the way that she laughed and took my money
And I did not know here name
And I did not know her name
But I sure loved the way that she laughed and called me Honey

Silver rain is a fallin’
Fallin’ up around my house, oh, yeah
Silver belles is a ringin’
Ringin’ all around my house, ding, dong, oh, yeah

And I did not know her name
And I did not know her name
But I sure loved the way that she laughed and took my money
And I did not know her name
And I did not know her name
But I sure loved the way that she laughed and called me Honey

I’m going home on a south bound train with a song in my mouth
I’m going home on a south bound train with a song in my mouth

Silver train is a runnin’
Think I’m gonna get on now, oh, yeah
Silver train is a comin’
Think I’m gonna get on now, oh, yeah

And I did not know her name
And I did not know here name
But I sure loved the way that she laughed and took my money
And I did not know her name
And I did not know her name
But I sure loved the way that she laughed and called me Honey

Silver train is a comin’
Think I’m gonna get on now, oh, yeah
Silver train is a comin’
Think I’m gonna get on board, oh, yeah

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất