Nếu để ý đến những điều bạn đang có trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều bạn không có, bạn sẽ thấy mình không bao giờ có đủ

Shoot

Lời Bài Hát Shoot

Lời Bài Hát Shoot


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Shoot:

[kim]
Can i have some money? i’m gonna go to the store
Can i have some money? i can’t tell you what it’s for
Can i have some money? you know it’s you that i adore
Can i have some money? don’t ask me what it’s for

Since we’ve been together you’ve been good to me
You only hit me when you wanna be pleased

Can i have the car keys? i’m gonna go for a ride
Can i have the car please? i’m going out for a while
Can i have the car now? i wanna drive all around
Can i have the car dear? i’m gonna to leave this town

I won’t be asking your permission to leave
I won’t be asking not to have this baby please
And i won’t be asking a devil for a bus fare please
And i won’t be asking i had to see you bleed

Ssssssh
Visualize
That’s right
Pray baby
One two three
Shoot, shoot, shoot, shoot

Can i have my lipstick? that was such a surprise
Can i have my lipstick? i’m going out for a ride
I’m not a little girl, and you sure are not my dad
You don’t even know what you almost had

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất