Giá như tớ có thể đọc được những dòng suy nghĩ từ cậu để biết rằng cậu nghĩ gì về tớ. Tớ ko thể chờ đợi hoài được vì càng đợi tớ lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

She’s As Beautiful As A Foot

Lời Bài Hát She's As Beautiful As A Foot

Lời Bài Hát She’s As Beautiful As A Foot


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát She’s As Beautiful As A Foot:

She’s as beautiful as a foot
She’s as beautiful as a foot
She heard somebody say, the other day

Didn’t believe it when he bit into her face
Didn’t believe it when he bit into her face
It tasted just like a fallen arch

She’s as beautiful as a foot
She’s as beautiful as a foot
She heard somebody say, the other day

Don’t put your tongue on the bloody tooth mark place
Don’t put your tongue on the bloody tooth mark place
Her face changing now, a guernsey cow

She’s as beautiful, oh so beautiful, beautiful as a foot
She heard someone say, the other day

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất