Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.

Shame, Shame, Shame

Lời Bài Hát Shame, Shame, Shame

Lời Bài Hát Shame, Shame, Shame


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Shame, Shame, Shame:

Chorus:
Shame, shame, shame
Shame on me for loving you
Shame, shame, shame
Shame on me for loving you
You came and you went
What’s this poor boy to do

I tried, yes i tried
And you took everything i owned
I tried, yes i tried
And you took everything i owned
Oh, little girl i wonder
Was your love to me just on loan

[repeat chorus]

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất