Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

Shame

Lời Bài Hát Shame

Lời Bài Hát Shame


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Shame:

You’re gonna walk on home
You’re gonna walk alone
You’re gonna see this through
Don’t let ’em get to you

Sh-sh-sh-sh-sh-shame
Sh-sh-sh-sh-sh-shame
Sh-sh-sh-sh-sh-shame

Love is good and love is kind
Love is drunk and love is blind
Love is good and love is mine
Love is drunk all the time

Sh-sh-sh-sh-sh-shame
Sh-sh-sh-sh-sh-shame
Sh-sh-sh-sh-sh-shame
Sh-sh-sh-sh-sh-shame

You’re gonna walk on home
You’re gonna walk alone
You’re gonna walk so far
You’re gonna wonder who you are

Sh-sh-sh-sh-sh-shame
Sh-sh-sh-sh-sh-shame
Sh-sh-sh-sh-sh-shame
Sh-sh-sh-sh-sh-shame

Shame
Shame

Love is good and love is kind
Love is good and love is blind
Love is good and love is mine
Love is good all the time

Hello, goodbye, you know you made us cry
Hello, goodbye, you know you made us cry

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất