Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống, không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta cần phải có, cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến với ta

Scarlet Inside

Lời Bài Hát Scarlet Inside

Lời Bài Hát Scarlet Inside


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Scarlet Inside:

Slowly, i look around.
An angry sight for every sound.
We stood with troubles all around.
She’s trampled on the ground.

Feel the sadness inside.
I’m scarlet inside.

I realize, far too late
As her life dissipates,
No truth, no reasons why,
Just the fear, and the hatred.

Feel the sadness inside.
I’m scarlet inside.

This life is such a lie
Now i don’t even try
Never (i can’t think why)
I never saw eye to eye.

Feel the sadness inside.
I’m scarlet inside.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất