Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Scalping The Guru

Lời Bài Hát Scalping The Guru

Lời Bài Hát Scalping The Guru


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Scalping The Guru:

Guru me baby
Saw us so he motioned us across
Knew us so he motioned us across
I love you
But that won’t get you very far
Guru me baby
I’ll be with you
Don’t matter where you are
Guru me baby
That won’t get you very far
Guru me baby…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất