Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.

Satisfaction

Lời Bài Hát Satisfaction

Lời Bài Hát Satisfaction


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Satisfaction:

(m.jagger/k.richards)

Satisfaction
Satisfaction, uh!

I can’t get no – satisfaction
I can’t get no – satisfaction
’cause i try, and i try, and i try, and i try
I can’t get no – satisfaction
I can’t get no – satisfaction

When i’m driving in my car
And that man comes on the radio
And he’s tellin’ me more and more about some useless
Information
Supposed to fire my imagination
I can’t get no (satisfaction)
No, no, no (no, no, no)
Hey, hey, hey (hey, hey, hey)

I can’t get no – satisfaction
I can’t get no – satisfaction
’cause i try, and i try, and i try, and i try
I can’t get no – satisfaction
I can’t get no – satisfaction

When i’m watching my tv
And that man comes on and tells me
About how white my shirts should be
Well, he can’t be a man
’cause he doesn’t smoke the same cigarettes as me
I can’t get no (satisfaction)
No, no, no (no, no, no)
Hey, hey, hey (hey, hey, hey)

Ooh, satisfaction!

I try (i try), i try (i try)
I try (i try), baby i try! (baby i try)

When i’m drivin’ ’round the world
And i’m doin’ this and i’m signin’ that
And i’m tryin’ to meet some boy
Who tells me baby, better come back maybe next week
Can’t you see i’m on a losing streak
I can’t get no (satisfaction)
No, no, no (no, no, no)
Hey, hey, hey (hey, hey, hey)
That’s what i say (that’s what i say)
Come on baby…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất