Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.

Satan Is My Master

Lời Bài Hát Satan Is My Master

Lời Bài Hát Satan Is My Master


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Satan Is My Master:

Satan is my master
He has always been
He tells me what to do
He buys my Metallica records for me
And sometimes I think

Satan is my master

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất