Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

San Miguel

Lời Bài Hát San Miguel

Lời Bài Hát San Miguel


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát San Miguel:

Started off the day with a thought
That took me far away
I think i found a place
Where i know i can be forever

It’s down in san miguel
(lookin’ for lookin’ for lookin’ for a lady)
Could be in mexico
Where you don’t need no dough
I know i’m gonna go

Lookin’ for the ladies of love

I go where i’m going
Goin’ straight ahead
Down in to san miguel
Over the top
We cross the border now
Headin’ in to san miguel

That’s where i’m gonna go
(lookin for lookin for lookin’ for a lady)
Hope you will be comin’ too
You can kick off your shoes
Come on it’s time to go

Lookin’ for the ladies of love

Ow ow

Yiyiyiyiyiyi

It’s down in san miguel
(lookin for lookin for lookin for a lady)
Could be in mexico
Where you don’t need no dough
I know i’m gonna go

Lookin’ for the ladies of love

La la la la
La la la la

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất