Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.

Rock Me Baby

Lời Bài Hát Rock Me Baby

Lời Bài Hát Rock Me Baby


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Rock Me Baby:

Rock me baby, rock me all night long
Rock me baby, honey, rock me all night long
I want you to rock me baby,
Like my back ain’t got no bones

Roll me baby, like you roll a wagon wheel
I want you to roll me baby, like you roll a wagon wheel
Want you to roll me baby,
You don’t know how it makes me feel

Rock me baby, honey, rock me slow
Yeah, rock me pretty baby, baby rock me slow
Want you to rock me baby,
Till i want no more

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất