You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

Remember Me

Lời Bài Hát Remember Me

Lời Bài Hát Remember Me


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Remember Me:

Lately all you can feel is the rain fallin’.
Maybe you feel this world is to blame, you’ve been cryin’.

Only, only inside will you know, but still you wonder sometimes.
Where can, where can you go?

Remember me. oh. when you feel this way
And you need someone to lean on.

(as if you’re ever) ever too far away,
(remember me) i am the one (remember me) i am the one

Remember me, i am the one who sees in your eyes.
Remember me, i am the one who sees in your eyes.

Remember me, i am your guardian angel
And i’ll never let you fall.

And if you’re ever, ever in fear or danger,
(remember me) i am the one (remember me) i am the one who will turn

Remember me, i am the one…
Turn all your darkness to light in the morning.
You learn when you’re too hard on yourself, you can call me.

Remember me, oh, when you feel this way…
Remember me, i am the one…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất