"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Rainbow Man

Lời Bài Hát Rainbow Man

Lời Bài Hát Rainbow Man


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Rainbow Man:

Life turns
Time changes
Lost dreams
Moon changes
Now bush
Now city
Eora home
No city

Irish loss
Same dream
Vinegar hill
No rhyme

See the judas man in red
All live in rainbow’s dread

Write out
No call
No home
No all

Eyes wide
No steed
Feel dread
No creed

Rainbow man
Eyes cool
No hurt
No fool

Dead!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất