Bạn thân! Biết hết tất cả những chuyện mất mặt của bạn, nhưng vì hình tượng tốt đẹp của bạn mà giữ bí mật không hé nửa lời.

Rain On Tin

Lời Bài Hát Rain On Tin

Lời Bài Hát Rain On Tin


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Rain On Tin:

[Thurston]

We all hope
To signal kin
Rays of gold
Now rain on tin
Gather round
Gather friends
Never fear
Never again

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất