Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

Policeman

Lời Bài Hát Policeman

Lời Bài Hát Policeman


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Policeman:

Everyday he wakes up
As his bare feet hit the floor
Grabs a cup of coffee
Straps his magnum on once more
Feeds the cat he lives with
Since his wife walked out the door
In nine years he’ll retire with a pension

Everyday he suffers
’cause he sees all kinds of pain
Sometimes feels helpless
In a world that’s gone insane
Then he wins a battle
It restores his faith again
It’s only human kindness he is after

He is a policeman, you know
All the years and nothing to show
He is a policeman, you know

Every night he comes home
With a sixpack all alone
Feeds the cat he lives with
He picks up the telephone
Needs to talk with someone
But the only love he’s known
Was lost forever, he is a policeman

He is a policeman, you know
All the years and nothing to show
He is a policeman, you know
All the years and nothing to show

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất