Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

Pleasure And Pain

Lời Bài Hát Pleasure And Pain

Lời Bài Hát Pleasure And Pain


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Pleasure And Pain:

You always said you loved me
Though my mind’s right now not sure
You’ve always been there for me
Though my heart never feels secure
Why can’t you take a further step
To let me know you really care
Cuz now i’m feeling driven
Into a love that’s not right there

[chorus:]
Why do you make me feel this way
Feeling betrayed, feeling pushed away
Why do you make me feel so bad
Feeling so hurt, feeling so sad
What have i done to make you turn
I’m feeling so lost, i’m feeling so burned
If you really cared you’d make a change
So i could feel the pleasure and not the pain

After all i’ve said
You still have it set in your head
That you don’t really care about me
Why can’t you seem to believe
That i’m the only one for you
I gave all my love to you
And after all i’ve done for you
You never say that you love me
The way that i love you

[chorus]

I feel all the pain, hurt so bad, feel so sad
It hurts so bad, it hurts so bad
I just can’t take no more baby
Girl make a change
So i can feel the pleasure and not the pain

[chorus]

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất