Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống, không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta cần phải có, cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến với ta

Please Come Home For Christmas

Lời Bài Hát Please Come Home For Christmas

Lời Bài Hát Please Come Home For Christmas


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Please Come Home For Christmas:

Bells will be ringing
The glad, glad news
Oh, what a christmas
To have the blues
My baby’s gone
I have no friends
To wish me greetings
Once again

Choirs will be singing
"silent night"
Christmas carols
By candlelight
Please come home for christmas
Please come home for christmas
If not for christmas
Then by new year’s night

Friends and relations
Send salutations
Sure as the stars shine up above
For this is christmas
Christmas, my dear
The time of year
To spend with the one you love

Then won’t you please tell me
You’ll never more roam
Christmas and new year’s
Will find you home
There’ll be no more sorrow
No grief or pain
Because it’s christmas
Christmas once again

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất