Tên của anh khi viết xuống giấy chẳng qua chỉ dài có vài centimét, nhưng lại xuyên suốt cả một quãng thời thanh xuân của em. Thực ra anh không biết rằng anh chính là ước mơ của em. " Hàn Thiên.

Planet Of Dreams

Lời Bài Hát Planet Of Dreams

Lời Bài Hát Planet Of Dreams


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Planet Of Dreams:

Nothing on smoke today
Nothing dies on the wing
Wing’s been losing time
An anarchy born in pain
Pain that comes and goes
It goes against all you see
You see i got gables eyes
And eisenhower blames the poor
The poor huddled on the curb
Gotta get back in shape

We’re backing up a major plan
We’re treading on ???? lights
We’re walking under golden sun
We’re living in a planet of dreams
We’re living in a planet of dreams
We’re living in a planet of dreams
We’re living in a planet of dreams
We’re living in a planet of dreams
We’re living in a planet

(5 more times)

Do do do do

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất