Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?

Paper Moon

Lời Bài Hát Paper Moon

Lời Bài Hát Paper Moon


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Paper Moon:

Say it’s only a paper moon
Sailing over a cardboard sea
But it wouldn’t be make believe
If you believed in me

And it’s only a canvas sky
Hanging over a muslin tree (oh,yeah)
But it wouldn’t be make believe
If you believed in me

Without your love
It’s a honky-tonk parade
Without your love
It’s a melody played in the penny arcade

It’s barnum and bailey world
Just as phony as it can be (i know)
But it wouldn’t be make believe
If you believed in me

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất