Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

Papa Legba

Lời Bài Hát Papa Legba

Lời Bài Hát Papa Legba


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Papa Legba:

You’ll be, hmm-hmm-hmm-hmm, magnet for money
You’ll be, mm-mm-mm-mm, magnet for love
You’ll feel, hmm, light in your body
Now i’m gonna say, gonna say these words:

Rompiendo la monotonia del tiempo
Rompiendo la monotonia del tiempo

It might hmm-mmm-mm-mm…it might rain money
It might hm-hi-hi-hi…it might rain fire
Now i’m gonna call,
Gonna call on legba.
Get yourself a sign
Get your love and desire.

Rompiendo la monotonia del tiempo
Rompiendo la monotonia del tiempou
Papa legba,
Come and open the gate.
Papa legba,
To the city of camps.
Now, we’re your children
Come and ride your horse
In the night
In the night
Come and ride your horse

There is a queen
Of six sevens and nines
Dust in your garden
Poison in your mind
There is a king
That will steal your soul
Din’t let him catch you,
Don’t let him get control.

Rompiendo la monotonia del tiempo
Rompiendo la monotonia del tiempo

Papa legba,
Come and open the gate
Papa legba,
To the city of camps
Now, we’re your children
Come and ride your horse

In the night
In the night, come and ride your horse
In the night
In the night, come and ride your horse
In the night
In the night, come and ride your horse

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất